Werkgroep Fit en Vitaal

Als werkgroep Fit en Vitaal helpen we de stuurgroep om duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema voor iedereen bij HWL te maken. In eerste instantie door het voortouw te nemen. Maar nu wordt het belangrijk dat meerdere mensen met ideeën en inspiratie het voortouw nemen om duurzame inzetbaarheid te integreren in de organisatie. 

Over Pascal

"Duurzame inzetbaarheid gaat over alles wat we doen om het werken bij HWL zo aantrekkelijk te maken dat mensen graag hun best doen. Nu is dat in de praktijk nog moeilijker dan in theorie omdat we allemaal verschillende rollen vervullen in ons leven. Begrip en respect daarvoor kan mensen helpen om goede en gezonde keuzes te maken."

Over Wendy

"Duurzame inzetbaarheid gaat vaak over open deuren. Veel dingen zijn al goed geregeld maar of dat bij iedereen bekend is, dat is de vraag. Daarbij moeten we fris blijven en zorgen dat we tijdig signaleren dat bepaalde dingen aandacht nodig hebben. Goed dat we daar capaciteit en geld voor vrij maken."

Over Tineke

"Het is even zoeken om te begrijpen hoe veelomvattend duurzame inzetbaarheid is. Hoe we met elkaar omgaan en hoe we onze tijd besteden. Hoe we met onszelf omgaan en met anderen. Hoe we in staat zijn om gezonde keuzes te maken. En hoe we onszelf blijven ontwikkelen op professioneel gebied. Met inspiratie en hulp van anderen maar ook door tijd te nemen voor reflectie." 


Over Robin

"Soms denken we dat er maar een manier is om je werk te doen maar uiteindelijk blijken er vele wegen naar een goed resultaat te leiden. Zelf zie ik graag de kortste weg maar ik begrijp heel goed dat er soms ook andere dingen spelen waardoor de kortste weg niet de weg van de duurzame inzetbaarheid is." 

Over Linda

Vanuit de OR en vanuit de CAO zijn al heel veel dingen goed geregeld. Maar tijdig fricties aankaarten is de nieuwe "apple a day". Samen kunnen we gezonde keuzes maken en problemen voorkomen. Het is geen garantie voor probleemloos werken en leven, maar een verstandig perspectief.  Zo gezond mogelijk werken en leven met plezier."